Interview in Trouw m.b.t. zelfdoding patiënt

Wanneer iemand zichzelf van het leven heeft beroofd, kan dit een enorme impact op familie en naasten hebben. Maar hoe zit dit bij psychiaters, die er met hun patiënt aan proberen te werken de doodsgedachten uit de weg te gaan? Jasper van der Paardt, psychiater bij SPA/Mentrum, vertelt in een interview in Trouw welke effecten het verliezen van een patiënt op zijn werk heeft. Lees het volledige artikel hier.