Deel jouw ervaring

 

Gevolgen coronamaatregelen

Update 18-05-2020

Hierbij informeren wij u graag over de stand van zaken van onze Corona-maatregelen en over de stappen die wij nemen om de zorg bij Arkin te continueren binnen de normen van de overheid en conform ggz-richtlijnen.

Beeldbellen en face-to-face-contacten

Cliënten en behandelaren hebben de afgelopen periode veel contact gehad via beeldbellen. Daar waar dat kan blijven we dat doen, behandelaar en cliënt zullen samen bespreken wat mogelijk en gewenst is. Bij de SPA wordt in elk geval bij de eerste crisisbeoordeling gestreefd naar face-to-face contact. Vervolgafspraken worden afhankelijk van de situatie face-to-face of via (beeld)bellen gemaakt.

Nieuwe verwijzingen

Het inplannen van nieuw verwezen cliënten is weer in volle gang. Ook daarvoor geldt dat we intakes met name face-to-face zullen doen.

Klinieken

De 1,5 meter afstand in gesloten en open klinieken is moeilijk te realiseren. De populatie van de klinieken wordt gezien als één in een gezinssituatie. Nieuwe cliënten worden voor opname bevraagd op Corona-klachten en kunnen zo nodig uit voorzorg een aantal uren of dagen in quarantaine worden gehouden om de ontwikkeling van eventuele klachten te monitoren. De richtlijnen voor bezoek blijven geldig. Ook blijft onze speciale Corona-afdeling beschikbaar.

Dagbesteding en sociale firma’s

Voor de dagbesteding en dagopvang is er een landelijke richtlijn die nog wordt geactualiseerd richting 25 mei a.s.. De afgelopen tijd heeft contact via telefoon en alternatief aanbod online plaatsgevonden. Daar waar dat kan blijven we dat doen en tegelijkertijd werken we aan meer face-to-face-mogelijkheden met inachtneming van de 1,5 meter afstand en andere hygiënemaatregelen.

Hulpaanbod voor corona-gerelateerde klachten

Zowel voor hulpverleners als voor Covid-19-cliënten die door hun ervaringen last hebben van angst, somberheid of traumatische gevoelens hebben wij een laagdrempelige hulplijn ingericht: 020-590 12 20, zie ook onze website.

Vragen?

Voor vragen over het verwijzen van cliënten kunt u contact opnemen met onze Centrale Aanmelding Arkin via 020-590 55 55 of aanmelden@arkin.nl. Heeft u andere vragen of behoefte aan meer informatie over de Corona-maatregelen, stuurt u dan een bericht naar infocorona@arkin.nl.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin