Acute psychiatrie

24 uur per dag, 7 dagen in de week

De Acuut Behandelteams van de Spoedeisende Psychiatrie bieden eerste hulp aan mensen met acute psychiatrische of ernstige psychosociale problemen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Medewerkers van de vier Acute Behandelteams in de regio Amsterdam werken buiten kantooruren samen in de stedelijke crisisdienst van de Spoedeisende Psychiatrie. Op deze manier kan elke dag van de week, 24 uur per dag acute zorg geboden worden. Cliënten worden aangemeld door huisartsen en andere erkende verwijzers. Ook politie en ambulance kunnen mensen aanmelden, wanneer mensen vanuit hun psychische problematiek zorg oproepen of de openbare orde verstoren.

Bij de Acuut Behandelteams werken verpleegkundigen, artsen, psychiaters en psychologen. Zij onderzoeken wat er op psychiatrisch en psychosociaal gebied aan de hand is met de aangemelde cliënt, en maken in overleg met cliënt zelf, diens naasten en verwijzer direct een plan. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie, vervolggesprekken en/of een opname. De onderzoeksgesprekken kunnen plaatsvinden bij de Spoedeisende Psychiatrie zelf, maar als het nodig is kunnen de hulpverleners ook ter plaatse een beoordeling doen, bijvoorbeeld in de thuissituatie of op de Eerste Hulp van een algemeen ziekenhuis.

Aanmelding

Tijdens kantooruren via de regionale Acuut Behandelteams (ABT)

GGZ inGeest:
Zuid/Nieuw-West: 020 – 788 53 33

Arkin:
Centrum: 020 – 590 41 30
Oud West: 020 – 590 41 50
Noord: 020 – 590 54 84
Oost/Zuidoost: 020 – 590 88 18

Buiten kantooruren staat de telefoon van de Acuut Behandelteams doorgeschakeld naar de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin