Rechten naasten

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA)  investeert waar mogelijk in de samenwerking tussen naasten, cliënten en behandelaren. Dit komt de behandeling ten goede. Uiteraard gebeurt dit alleen als cliënten hiermee akkoord gaan.

De privacy en autonomie van een cliënt staan centraal

Als de cliënt akkoord gaat kun je altijd bij de behandeling worden betrokken. Maar wat als de cliënt dat niet wil? Dan kan de behandelaar wel algemene informatie over de afdeling, behandelmogelijkheden en verschillende ziektebeelden geven. Ook kun je in contact treden met de behandelaren en om een luisterend oor vragen. Je kunt ook vragen om een gesprek met een ander lid van het behandelteam of de naastenconsulent.

De privacy en de autonomie van een cliënt staan voor de wet centraal in de behandeling, dus ook zijn/haar wens wie te betrekken bij de behandeling en wie niet. Maar soms kan er geen gehoor worden gegeven aan de wens van de cliënt om jou niet te betrekken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een crisis. Ook dit is wettelijk geregeld en heet dan ‘goed hulpverlenerschap’. De behandelaar zal er in de meeste gevallen bij de cliënt op aandringen naasten te betrekken en de cliënt te overtuigen van het nut van samenwerking. Daar is soms tijd voor nodig.

Belangenbehartiging

De Naastenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van naasten van mensen die in zorg zijn bij SPA.