Missie, visie en kernwaarden

Missie

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) is een ambitieuze organisatie voor de acute psychiatrische gezondheidszorg voor de hele stad. Vaste klanten van SPA ervaren ons als gastvrij, deskundig, bereidwillig en veilig. We proberen een zo professioneel, empatisch en doeltreffend mogelijke wijze van crisisinterventies te doen, waarbij we de juiste zorg en hulpverlening bieden.

We vinden het belangrijk dat de omgeving van de cliënt zo veel mogelijk betrokken wordt bij de behandeling. Wij van SPA zijn echter van mening dat deze benadering een positieve invloed heeft op het functioneren van de cliënt, het draagvlak van de naastbetrokkene vergroot en de overlast in de maatschappij vermindert of zelfs wegneemt.

We passen zo min mogelijk dwang en drang toe. Bij SPA houden we rekening met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt en naastbetrokkenen. SPA is erop gericht om verwijzers als politie, de GGD en huisartsen tevreden te houden. Doordat er begrip voor elkaars mogelijkheden en verantwoordelijkheden wordt getoond en bevorderd, leidt dit tot efficiëntere cliëntenzorg.
Tot slot wil SPA een goede buur zijn door de mogelijke overlast tot het minimum te beperken en streeft het ernaar een financieel gezonde organisatie te zijn en te blijven.

Visie

SPA wil hét ggz-aanspreekpunt zijn op het gebied van zorg aan mensen met acute problemen, variërend van de ernstige en zeer ernstige vormen van psychiatrische klachten, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek in een stedelijke context met betrekking tot openbare en algemene geestelijke gezondheidszorg.

Kernwaarden

De kernwaarden vormen het uitgangspunt in de werkwijze van SPA en in de contacten met cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers en interne en externe samenwerkingspartners.
De kernwaarden helpen de SPA bij de realisatie van de gestelde doelen. De kernwaarden van de SPA zijn:

  • Minder praten, meer doen, discussie achteraf;
  • 24/7 management;
  • Veiligheid en Gastheerschap;
  • Duidelijk waar we voor staan.

Op vragen waar SPA niet direct antwoord op kan geven, wordt met jou meegedacht over alternatieve oplossingen.