Wegwijzer aanbod binnen Arkin & GGZ inGeest

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam is onderdeel van Arkin. Arkin heeft een breed zorgaanbod en is deskundig op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. De onderdelen van Arkin bestrijken het gehele gebied van curatieve zorg (kortdurende zorg, sterk gericht op herstel), de langer durende psychiatrie en verslavingszorg, de forensische psychiatrie (voor cliënten met een tbs of andere justitiële maatregelen), intensieve psychiatrie, reclassering en spoedeisende hulp.

Voor de algemene informatie over Arkin, klik hier.