Deel jouw ervaring

 

Assertive Community Treatment (ACT)

ACT = samen werken aan herstel

‘Assertive Community Treatment’ is een van oorsprong Amerikaanse bemoeizorgmethode die mensen laat herstellen van psychische kwetsbaarheden, waaronder vaak verslaving. Het ACT-team ondersteunt bij problemen met geld, wonen, familie, eventuele partner, vrienden en buren. We behandelen verzekerden én onverzekerden, mensen met of zonder huis en hebben geen wachtlijst.
Onze doelgroep kenmerkt zich door de ernst van de problemen. Zo is er vaak (dreigende) dakloosheid met overlast en gevaar voor zichzelf of anderen. Een aantal van hen houdt hulp af. We zetten dan toch door omdat blijkt dat herstel vaak wel mogelijk is. We zien cliënten zo vaak als nodig is en stemmen onze acties met cliënt en betrokkenen af.

ACT streeft ernaar zichzelf overbodig te maken. Degene die we helpen kan het na een tijdje zelf of met minder begeleiding, die we dan regelen. De gemiddelde ACT-behandelduur is een jaar.

Van elke ervaring leren wij. Onze hulpverleners staan de cliënt altijd op basis van gelijkwaardigheid terzijde, met open oog voor diens unieke persoonlijke en culturele achtergrond.

ACT is onderdeel van Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) van de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. Er zijn twee ACT-teams met elk ongeveer twaalf medewerkers. Bij ACT werken psychiaters, psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, een jobcoach en een ervaringsdeskundige.

ACT werkt vanuit de Domselaerstraat 126, 1093 MB te Amsterdam en is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via 020-590 14 20 (ACT2) / 020 – 590 14 30 (ACT3). ’s Avonds en in de weekenden zijn er telefonische bereikbaarheidsdiensten.
Zorgverwijzers kunnen hun aanmeldbrief sturen naar aanmelden-act@arkin.nl.

Anderen met zorgen over iemand in hun omgeving kunnen deze uiten bij Meldpunt Zorg en Woonoverlast, 020 – 255 29 14.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin