Deel jouw ervaring

 

Dossier & privacy

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Binnen Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. In dit privacyreglement staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit reglement:

Persoonsgegevens

Wanneer u als cliënt wordt ingeschreven bij de SPA maken wij een elektrisch dossier van u aan. Het dossier bevat persoonsgegevens, uw behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling.

Privacy van uw gegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer wij u vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, vragen wij hiervoor apart toestemming.

Bewaartermijn

Uw elektrisch dossier wordt niet langer bewaard dan nodig. De algemene wettelijke bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal vijftien jaar.

Beveiliging

SPA draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Uw dossier inzien

U hebt het recht (vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO) om een afschrift te krijgen van uw dossier of een deel daarvan. Als een cliënt om een afschrift verzoekt, moet dit door de hulpverlener in beginsel altijd worden verstrekt. Dit geldt alleen niet als de verstrekking van een afschrift de privacy van een ander in gevaar zou brengen.

Bovenstaande informatie is slechts samenvattend en beschrijft alleen de meest algemeen geldende rechten en plichten. Vanwege de omvang worden niet alle uitzonderingen en situaties behandeld. Aan de bovenstaande inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin