Organisatie

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam is onderdeel van Arkin en een samenwerkingsverband van Arkin en GGZ inGeest en is in april 2003 opgericht. De hulpverleners van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zijn afkomstig uit deze twee Amsterdamse GGZ instellingen.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam handelt 24 uur per dag, 7 dagen in de week Openbare Geestelijke Gezondheidszorg zaken (OGGz) af. Buiten kantooruren handelt de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam ook de Algemene Geestelijke Gezondheidszorg zaken (AGGz) en jeugdhulpverleningszaken (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam – BJAA) af. Deze AGGz meldingen worden tijdens kantooruren gedaan door de Acuut Behandelteams van de twee regionale GGz-instellingen GGZ inGeest en Arkin en het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).

Iedere maand voert de manager Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam overleg met de Cliëntencommissie die bestaat uit drie leden afkomstig uit de verschillende GGz instellingen.Tijdens deze besprekingen infomeren de manager en de leden van de commissie elkaar over cliëntgerelateerde ontwikkelingen. Ook worden mogelijkheden onderzocht, die de ervaringen van de cliënten positief kunnen beïnvloeden.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Dit samenwerkingsverband is sinds 1 september 2012 uitgebreid met de start van het Intensief Behandelteam Thuis. Dit team wil door het bieden van intensieve thuiszorg opnamevervangende of -verkortende zorg realiseren. Verder maakt het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT Jeugd) deel uit van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Het MCT Jeugd biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin