Organisatie

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) is opgericht in 2003 als onderdeel van Arkin en een samenwerkingsverband van Arkin en GGZ inGeest. De hulpverleners van SPA zijn afkomstig uit deze twee Amsterdamse ggz-instellingen.

SPA handelt 24 uur per dag, 7 dagen in de week Openbare Geestelijke Gezondheidszorg zaken (Oggz) af. Buiten kantooruren handelt SPA ook de Algemene Geestelijke Gezondheidszorgzaken (Aggz) en jeugdhulpverleningszaken (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam – BJAA) af. Deze Aggz-meldingen worden tijdens kantooruren gedaan door de crisisteams van de twee regionale ggz-instellingen GGZ inGeest en Arkin en het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).

Iedere maand voert de manager SPA overleg met de Cliëntencommissie die bestaat uit drie leden afkomstig uit de verschillende ggz-instellingen. Tijdens deze besprekingen infomeren de manager en de leden van de commissie elkaar over cliëntgerelateerde ontwikkelingen. Ook worden mogelijkheden onderzocht, die de ervaringen van de cliënten positief kunnen beïnvloeden.

SPA biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Dit samenwerkingsverband is sinds 1 september 2012 uitgebreid met de start van het Intensief Behandelteam Thuis. Dit team wil door het bieden van intensieve thuiszorg opnamevervangende of -verkortende zorg realiseren. Per 1 januari 2020 behoort het Intensief Behandelteams Thuis onder de Arkin crisisteams. Verder maakt het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT Jeugd) deel uit van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Het MCT Jeugd biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties.

Medewerkers

Bij SPA werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, artsen, psychiaters, psychologen, GZ-psychologen, B-verpleegkundigen, cliëntbegeleiders en verpleegkundig specialisten samen om de acute psychiatrische zorg zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.