Coronavirus update
Klik hier voor het laatste nieuws over je behandeling

Over SPA

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) is onderdeel van Arkin.  Het is in april 2003 opgericht als samenwerkingsverband tussen Arkin en GGZ inGeest. De hulpverleners van de SPA zijn afkomstig uit deze twee ggz-instellingen.

De SPA biedt eerste hulp aan jongeren en volwassenen  met (zeer) ernstige acute problematiek op psychisch, psychosociaal en psychopathologische gebied, al dan niet in combinatie met een verslaving. Sinds 1 september 2012 is dit uitgebreid met de start van het Intensief Behandelteam Thuis. Dit team wil door het bieden van intensieve thuiszorg opnamevervangende of -verkortende zorg realiseren.

Verder maakt het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT Jeugd) deel uit van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Het MCT Jeugd biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties.

24 uur per dag, 7 dagen in de week

De SPA handelt 24 uur per dag, 7 dagen in de week zaken af op het gebied van sociaal kwetsbare mensen die dringend zorg nodig hebben, ook wel bekend onder de termen bemoeizorg, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg of OGGz. Daarnaast verricht de SPA ook geestelijke hulpverlening en begeleiding onder de term AGGz. Deze zaken worden buiten kantooruren uitgevoerd door de SPA. Tijdens kantooruren kun je hiervoor terecht bij Arkin, InGeest en het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Ook voor jeugdhulpverleningszaken kan je na kantooruren bij SPA terecht.

 

 

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin