Publicaties

2014 Cornelis, J. Recensie: Een psychische stoornis heb je niet alleen: praten met families en naastbetrokkenen, J.Baars & E. van Meekeren (red), 2013. Amsterdam: Boom. Systeemtherapie 26 (2014) 2, 112-114.

2014 Oenen, van F.J., Bernardt, C. & Cornelis, J. Crisisinterventie en omgaan met suïcidaliteit, 759-773. Handboek Systeemtherapie, 2de herziene druk), Savenije, A., Lawick, van J., & Rijemers, E.T.M. (red), 2014. Utrecht: de Tijdstroom.

2014 Cornelis,J., Oenen, van F.J. & Bernardt, C. Systemisch werken in een psychiatrische context, 717-731. Handboek Systemtherapie, 2de herziene druk, Savenije, A., Lawick, van J., & Rijemers, E.T.M. (red), 2014. Utrecht: de Tijdstroom.

2014 Oenen, van F.J., Deursen, van S. & Cornelis, J. De rol van de psychiater; medisch, contextueel en persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie 56 (2014) 11, 728-736.

April 2013, Voorjaarscongres NVvP, Maastricht: Workshop: “Consensusgericht Systemisch Interviewen en Intervenieren”, Cornelis, j., Oenen, F.J. van.

2013 Post, L.F.M, Peen, J, Dekker, J, A prediction model for the incidence of civil detention for crisis patients with psychiatric illnesses; the Amsterdam study of acute Psychiatry VII. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services.

2013 Post, L.F.M, Peen, J, Visch, I, Dekker, J, Mulder, C.L., Beekman, A.T.F, Patient perspectives and the risk of compulsory admission: The Amsterdam Study of Acute Psychiatry V. International Journal of Social Psychiatry 1-9.

2011 Cornelis, J, Achilles, A. J. Hoofdstuk 8 Beroepsgeheim en ‘stiekem’ psychiatrisch onderzoek: wat mag en wat moet? Dilemma’s rond het klachtrecht in het kader van Wgbo en Wet bopz

Probleem georiënteerd denken in de GGz: Juridische dilemma’s. Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek door E. Barkhof, Dr. R van Westrhenen,W. Schermerhorn, A. van der Knaap (Uitgever de tijdstroom, ISBN 9789058981820).

2011 Cornelis, J. Interveniëren bij suïcidaliteit. Zonder naasten gaat het niet. Systeemtherapie Jaargang 23 nr. 4 – December 2011.

2011 Cornelis, J. Recensie, Boeken (en zo). Suïcidepreventie in de praktijk. Systeemtherapie Jaargang 23 nr. 4 – December 2011.

2011 Achilles, RA, Beerthuis, RJ & Ewijk, WM van (Red). Handboek Spoedeisende Psychiatrie 2e editie (ISBN 97 8907 363 7702). Amsterdam: Benecke.

2010 Boschman, M, Cornelis, J. Systemisch interveniëren bij huiselijk geweld. Een kwestie van stemmen horen. Systeemtherapie Jaargang 23 nr. 4 – December 2010.

2009 Koppelmans,V, Schoevers,R, Gijsbers van Wijk, C, Mulder,W, Hornbach, A, Barkhof, E, Klaassen, A, Egmond, M van, Venrooij, E van, Bijpost, Y, Nusselder, H, Herrewaarden, M van, Maksimovic, I, Achilles, A, Dekker, J. BMC Public Health 2009, 9:318.

2008 Ewijk, WM van, Gijsbers van Wijk, CMTH. Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving. Tijdschrift voor Psychiatrie Jubileumnummer 2008, suppl.2, 41-46.

2008 Post, L van der, Mulder, N, Bernardt, CML, Schoevers, RA, Beekman, ATF, Dekker, J. Treatment of patients with severe mental disorder and  the risk of emergency compulsory admission: a report from The Amsterdam Study of Acute Psychiatry. Tijdschrift Psychiatric Services , onder voorbehoud geaccepteerd voor publicatie.

2008 Post, L van der, Schoevers, R, Koppelmans, V, Visch, I, Bernardt, CML, Mulder, N, Beekman, ATF, Haan, L de, Dekker, J. The Amsterdam Studies of Acute Psychiatry I (ASAP-I); a prospective cohort study of determinants and outcome of coercive versus voluntary treatment intervention in a metropolitan area. Biomed Central Psychiatry 8, 35.

2008 Post, L van der, Dekker, JJM, Jonkers, JFJ, Beekman, ATF, Mulder, CL, Haan, L de, Mulder, WG, Schoevers, RA. Crisis intervention and acute psychiatry in Amsterdam: 20 years of change, A historical comparison of consultations in 1983 and 2004-2005. Geaccepteerd voor publicatie in het International Journal of Social Psychiatry.

2007 Oenen, FJ van, Bernardt, CML & Post, L van der. Praktijkboek Crisisinterventie, de kunst van het interveniëren in moeilijke

2007 Interview met Achilles, RA & Beerthuis RJ. Op de rand van de samenleving’: van Delier-O-Meter tot dementerenden en daklozen. Continuüm 5, 2, door Naomi Querido, wetenschapsjournalist.

2006 Bernardt, CML, Oenen, FJ van, Dekker, JJM & Mulder, WG. Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. De organisatie van een psychiatrische eerste hulppost. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 6, 827-837.

2006 Achilles, RA,Beerthuis, RJ & Ewijk, WM van (Red). Handboek Spoedeisende Psychiatrie (ISBN 90 73637 708). Amsterdam: Benecke.

2006 Oenen, FJ van & Bernardt, CML. Veranderingsgerichte crisisinterventie: visie, methoden en technieken. In RA Achilles, RJ Beerthuis WM van Ewijk (Red). Handboek Spoedeisende Psychiatrie (ISBN 90 73637 708) (pp.79-127, pp. 215-253). Amsterdam: Benecke.

2006 Oenen, FJ van & Dam, AM van, Bernardt, CML & Post, L van der. Spoedeisende ambulante hulp bij suïcidepogingen en levenstwijfel. In C. van Heeringen (Red.) Handboek suïcidaal gedrag (pp. 189-231). Utrecht: de Tijdstroom.

2006 Oenen, FJ van & Nijssen, Y, Achilles, A & Bernardt, C. Crisisinterventie bij psychose. In: B. van Meijel & T. Kuipers (Red.) Zorg rond schizofrenie (pp. 79-93). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

2005 In tweeluik: Leerboek Psychiatrie en Probleemgeörienteerd denken Leerboek Psychiatrie (ISBN 978 90 5898 076 2). Achilles, RA & Beerthuis, RJ. Hoofdstuk 18: Spoedeisende Psychiatrie. Probleemgeörienteerd denken in de psychiatrie (ISBN 978 90 5898 077 9). Achilles, RA & Beerthuis, RJ. Hoofdstuk 10 en 19.

2005 Boschman, ME. Geërfd wantrouwen in de spreekkamer; psychotherapie bij gezinnen met en geschiedenis van achterstand en uitsluiting. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 10.

2004 Velde, J op den & J. Vincent. ‘Uit de voegen van de wet’. NVSPV Sociale Psychiatrie, Vakblad voor spv, april 2002.

2004 Achilles, RA, Beerthuis, RJ & Ewijk WM van. Spoedeisende Psychiatrie, De praktijk. (ISBN 90 73637 46 5). Amsterdam: Benecke.

2004 Oenen, FJ van & Beardt, CML. Over induced emotion, ‘stoom’, ‘water’ en ‘ijs’. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 6, 510-524.

2003 Post, LFM van der & Beunderman, R. Een boze vrouw met onverklaarde lichamelijke klachten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 229-233.

2002 Achilles, RA, Gestel, CJ van & Nieuwenhuizen, Ch. Van. Vormen ‘artikel-37-patiënten’ een zware last?’ Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 9, 627-632.

2001 Oenen, FJ van. Het miskende relatie-instinct. Systeemtherapie, 13, 4-28.

2001 Achilles, RA & Steenstraten, IM van. Irreversable neurologische schade na een lithiumintoxicatie bij therapeutische concentraties. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 271-275.

1995 Oenen, FJ van & Beardt, CML & Post, L van der. Zorgwekkende zorgmijders. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 50, 595-608.

1992 Oenen, FJ van, Seur, H.C. & Hommersom, HWJ. Gezinstherapie: rechttoe-rechtaan de cirkel rond. Systeemtherapie, 2, 66-83.

1987 Post, LFM van der. Gezin in crisis: een therapeutische kans. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 42, 387-400.