Algemene leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA).

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar SPA en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden of de uitgebreide leveringsvoorwaarden

Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Ggz Nederland, LPggz (Landelijk Platform ggz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van Ggz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.