Naasten

De ziekte van een familielid, goede vriend of buurman kan een enorme invloed hebben op ieders leven. Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam helpt graag om daar goed mee om te kunnen gaan. Familie, vrienden en andere naasten zijn immers blijvend, de hulpverlening is vaak tijdelijk. We investeren in een hechte samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar. Wanneer cliënten geen netwerk meer hebben, werken we aan het herstel daarvan.

Informeren, betrekken en ondersteunen van naasten

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam betrekt en informeert naasten. Waar nodig bieden we individueel advies, ondersteuning of behandeling.

Familievertrouwenspersoon
Familie en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp) voor ondersteuning en advies.

De fvp bij Arkin, de organisatie waar Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam deel van uitmaakt, is Kathelijne Groffen. Bekijk de website: www.lsfvp.nl. Contact opnemen kan via 06 11261938.

Lees meer over de familievertrouwenspersoon.