Naasten & familie

Bij de Spoedeisende Psychiatrie wordt samenwerking en contact met de omgeving van de patiënt van groot belang geacht. Er wordt gestreefd naar ‘triadisch werken’, oftewel samenwerking in de driehoek patiënt-omgeving-behandelaar. Dit is om verschillende redenen belangrijk:

  • Naasten hebben vaak belangrijke aanvullende informatie, die helpend is bij beoordeling en behandeling;
  • Naasten hebben vaak vragen en zorgen, die ook aandacht vragen;
  • Contact met de omgeving kan isolement van de patiënt voorkomen of doorbreken;
  • Daarbij is er ook vaak sprake van een wisselwerking tussen het psychische probleem van de patiënt en de relatie met anderen. Met andere woorden: om het probleem van de patiënt goed te begrijpen en te werken aan een oplossing, is ook inzicht in zijn relaties met de omgeving nodig.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin