Deel jouw ervaring

 
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
ziet de mens achter de stoornis

Naasten & familie

Samenwerking en contact met de omgeving van de cliënt, staan bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) hoog in het vaandel. Dit wordt gedaan door middel van ‘triadisch werken’: samenwerken in de ‘driehoek’ van cliënt, omgeving (naastbetrokkenen) en behandelaar. Dit is om meerdere redenen belangrijk:

  • Naasten hebben vaak belangrijke aanvullende informatie, wat kan helpen bij de beoordeling en behandeling;
  • Naasten hebben vaak vragen en zorgen, die ook aandacht vragen;
  • Contact met de omgeving kan isolement van de cliënt voorkomen of doorbreken;
  • Er kan sprake zijn van een wisselwerking tussen het psychische probleem van de cliënt en de relatie met anderen. Met andere woorden: om het probleem van de cliënt goed te begrijpen en te werken aan een oplossing, is ook inzicht in zijn relaties met de omgeving nodig.

 

Wanneer bent u een naaste?

U bent een naaste als iemand in uw directe omgeving psychiatrische hulp nodig heeft. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een familielid, vriend, partner, collega of huisgenoot.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin