24 uur per dag, 7 dagen per week

In de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan jongeren en volwassenen met (zeer) ernstige acute problematiek op psychisch, psychosociaal en psychopathologisch gebied, al dan niet in combinatie met een verslaving.

Zowel tijdens als buiten kantooruren is het mogelijk om in contact te komen met de hulpverleners van SPA. Je kunt hiervoor contact opnemen via het centrale noodnummer 020 – 523 54 33. Voor specifieke zorg in de omgeving zijn er speciale crisisteams die je kunnen helpen met de situatie.