Naastenraad

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven veel waard. Deze naasten kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastenraad van Arkin behartigt ook de collectieve belangen van de naasten van cliënten die in behandeling zijn bij SPA.

Voor familie, partners en vrienden

De naasten van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naasten actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacy(-wensen) van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastenraad. Inhoudelijk opereert de Naastenraad geheel zelfstandig. De Naastenraad is uitsluitend bedoeld voor naasten van cliënten van Arkin.

Contactgegevens Naastenraad

De Naastenraad is bereikbaar op 020-590 40 95 (iedere donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur) en per e-mail: naastenraad@arkin.nl

Postadres:

Naastenraad Arkin
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Download de folder van de Naastenraad.

Naastenraad zoekt leden

Wij zijn op zoek naar naasten die ons willen helpen om de samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en naaste(n) tijdens de behandeling verder vorm te geven. Het inzetten van je eigen ervaring en een aantal uren per week is al voldoende voor deelname in de Naastenraad. Bel of mail ons vrijblijvend voor meer informatie.