Mobiel Crisisteam Jeugd

Het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT Jeugd) biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jongeren of kinderen in crisissituaties. Buiten Amsterdam en binnen de stadsregio Amsterdam (voorheen ROA) behandelt het MCT Jeugd psychosociale crises. Binnen Amsterdam handelt het MCT Jeugd bovendien ook psychiatrische problematiek af. De regionale crisisdiensten doen de kinderpsychiatrie zelf.

Binnen de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) kan het MCT Jeugd 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden ingeroepen voor acute zorg aan kinderen in beklemmende situaties. We bekijken eerst of het kind zelf in (psychische) problemen is geraakt of dat het gaat om een crisis binnen de gezinssituatie. Vervolgens stellen we de hulpverlenersformaties, consultlocaties en verantwoordelijkheden vast.

Samenwerking

Het MCT Jeugd werkt nauw samen met verschillende jeugdzorginstanties die een beroep kunnen doen op de expertise van het team. Op deze manier wordt voor de kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar adequate zorg beter en sneller bereikbaar. Het MCT Jeugd is het centrale aanspreekpunt in de regio voor jeugdzorg buiten kantooruren.

Aanmelding

Voor aanmeldingen voor het MCT Jeugd kun je contact opnemen met de meldkamer van de SPA via: 020-523 54 33.
Je wordt dan doorverbonden met de dienstdoende medewerker van het MCT Jeugd.

Welke regio

Het MCT Jeugd werkt in het gebied van de stadsregio Amsterdam (voormalig ROA). Dit is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de regio Amsterdam, namelijk:

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beemster
 • Diemen
 • Edam/Volendam
 • Haarlemmermeer
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uithoorn
 • Waterland
 • Wormerland
 • Zaanstad
 • Zeevang